Inzichten in je levenspad / / Energetische Healing // Spirituele Avonden / / FB Live

Energetische Mannen Healing

Aan een man ga je soms niets zien van emoties, terwijl ze eigenlijk op barsten staan om deze te laten zien. Maar wat blokkeert bij een man dan deze emoties? Mannen onderdrukken vooral kwetsbare gevoelens als angst, verdriet, schaamte en tonen alleen de sterke en positieve gevoelens. Ze uiten woede, irritatie en blijdschap. Maar toch komen die andere gevoelens ook naar boven maar mannen zetten een teleurstelling, schaamte, verdriet en angst om in woede. Dit omdat woede een krachtige emotie is die geen afbreuk doet aan de mannelijke identiteit.

De hersenen van de man is van het begin in de prehistorische tijden al geprogrammeerd om emoties zoveel mogelijk te verbergen. In een stam van vaak de leider een man. Deze moest koel, rustig, doelgericht en sterk zijn om de stam te laten overleven. Liet deze leider zich leiden door hevige emoties, dan had het een negatief gevolg voor de stam. De vrouwen moesten dan eerder de sociale vrede bewaren en de kinderen opvoeden. De hersenen van de man zijn hierdoor in de loop der tijd zo geprogrammeerd om emoties zoveel mogelijk te verbergen. Dit merk ik zelf ook als man maar door de jaren heen laat ik mijn emoties wel in de loop. Je moet toch laten zien dat je lacht, huilt, schaamt, … waarom niet? De nieuwe man in het huishouden bestaat al maar waarom niet die zijn emoties laat zien?

Een man knuffelt te weinig.

Weet dat als je knuffelt het hormoon oxytocine vrijkomt, dit wordt ook het knuffelhormoon genoemd. Dit hormaan zorgt er voor dat je bloeddruk, je hartstlag en je stress daalt, het leervermogen groeit, spijsvertering wordt gestimuleerd en pijn afneemt. Als jij bij je familie of vrienden iemand begroet met een kus of een omhelzing wordt er een intieme band ontwikkeld, deze band ontstaat vanuit de eigenschappen van dit hormoon. Een gelukkigere man worden die vertrouwen schenkt, bescherming geeft en zijn emoties toont maakt van de aarde een mooiere plaats.

In mijn praktijk krijg ik mannen over de vloer die graag hun gevoelens willen tonen aan de partner maar dit lukt niet. Met deze healing en knuffelsessie gaan wij de emoties buiten gooien en ervaren dat je emoties tonen wel iets mannelijk is.

Hoe gaan we te werk?

Deel 1: Emoties tonen

Jij komt aan en legt je op je rug op het healingsbed. Tijdens een babbel komen de eerste emoties al naar boven, wij gaan deze niet uit de weg en gaan hier dieper op in gaan. We leren onze emoties uit te drukken door te huilen, lachen, giechelen, fluisteren, zingen, roepen, … Ik weet nu vanwaar deze emoties komen en leg je op je buik op het healingsbed. Nu leg ik mijn handen op je lichaam en begin eerst je chackra’s te zuiveren. Hierna geef ik je de juiste energie door om zo je te beschermen tegen emoties van je zelf en van anderen. Tijdens deze sessie kan het zijn dat ik beelden door krijg van je gidsen. Ik vraag of je hiervan op de hoogte gesteld wilt worden of niet.

Je krijgt nu een glas plat water te drinken, deze zet het transport in je lichaam in gang om de afvalstoffen die ik heb verwijderd met mijn energie te vervoeren. Dit moet je ook de komende 36 uur doen zodat deze afvalstoffen je lichaam echt kunnen verlaten.

Deel 2: Knuffelen

Hierbij ga ik de leegte waar de blokkades zatten vullen met zuivere krachtige energie. Dit doe ik door een knuffelsessie. We zitten samen op een stoel en we geven eerst elkaar een omhelzing. Natuurlijk voelt dit eerst raar aan, maar meer en meer voel je mijn energie rondom je ganse lichaam binnenkomen. Met deze energie geef ik je leegte onvoorwaardelijke liefdesenergie.

Na deze knuffelsessie drink je weer een glas water tijdens een kort gesprek.

Afspraken

Prijs

€ 45,00 per sessie

In mijn praktijk is het mogelijk te betalen met:
– cash
– qr-code
– overschrijving (die voldaan moet zijn voor de afspraak).

Het bezoeken van deze website, of het ontvangen van een consult is geen vervanging van een consultatie van de huisarts.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw huisarts of medisch specialist!